Planer

HCM-scanning är bokad i mitten av april.

Därefter presenteras kommande planer här.