Planer

Bambino, svartsköldpaddsagouti med vitt f 09 21

Scannad: 2019-06-12 Normal.

Bambinokull

Parning sker snart.

Möjliga färger är:

Svart, svartsköldpadda, röd, choklad, chokladsköldpadda.
Agouti & non agouti.

Sphynx, chokladagoutitonkanes med vitt b 09 21 32

Scannad: 2018-01-02 Normal.

Bambino, bruntonkanes n 32

Scannad: 2017-01-13, 2017-09-12 & 2019-01-17 Normal.

Sphynx, chokladagoutitonkanes med vitt b 09 21 32

Scannad: 2018-01-02 Normal.

Bambinokull

Denna parning kommer att göras vid Decibels nästa löp.

Möjliga färger är: Svart, blå.

Agouti eller non agouti.

Med eller utan vitt.

Burma, tonkanes eller siamesmaskning.

Sphynx, blåsköldpaddsmaskad med vitt g 09 33

Scannad: 2019-03-21 Normal.

Bambinokull

Denna parning kommer att göras vid Hedwigs nästa löp.

Kullen kommer födas och växa upp hos fodervärden Jenny i Norrköping.

Möjliga färger är: Svart, röd, blå, creme, svartsköldpadda, blåsköldpadda.

Eventuellt choklad & chokladsköldpadda, lila & lilasköldpadda.

Med eller utan vitt.

Tonkanes eller siamesmaskning.

Bambino, bruntonkanes n 32

Scannad: 2019-03-29 Normal.