Planer

Bruntonkanes n 32

Scannad: 2017-01-13, 2017-09-12 & 2019-01-17 Normal.

Denna parning kommer att göras senare i vår.

Förhoppningsvis blir det en bambinokull mellan dessa två i sommar.

Möjliga färger är: Svart, blå.

Agouti eller non agouti.

Med eller utan vitt.

Burma, tonkanes eller siamesmaskning.

Chokladagouti tonkanes med vitt b 09 21 32

Scannad: 2018-01-02 Normal.

Scanningar som kommer ske i slutet av mars

Fejmants All your life

"Grinchen"

Fejmants Hedwig best companion

"Hedwig"

Vanilla's Nike

"Fluffa"